Từ khóa tìm kiếm: hài kịch ứng tác

Hài kịch ứng tác - vì nghệ thuật là cuộc sống
Hài kịch ứng tác - vì nghệ thuật là cuộc sống

VOV.VN - Không kịch bản, không đạo diễn, không đạo cụ,… diễn viên lên sân khấu và ứng tác từ một gợi ý bất kỳ của khán giả. Họ đã tạo nên những tràng cười sảng khoái.

Hài kịch ứng tác - vì nghệ thuật là cuộc sống

Hài kịch ứng tác - vì nghệ thuật là cuộc sống

VOV.VN - Không kịch bản, không đạo diễn, không đạo cụ,… diễn viên lên sân khấu và ứng tác từ một gợi ý bất kỳ của khán giả. Họ đã tạo nên những tràng cười sảng khoái.

Khi diễn viên thành “nô lệ” của khán giả?
Khi diễn viên thành “nô lệ” của khán giả?

Hài kịch ứng tác - loại hình sân khấu không cần kịch bản vừa xuất hiện ở Hà Nội. Khán giả gần như có toàn quyền “sai khiến” diễn viên.

Khi diễn viên thành “nô lệ” của khán giả?

Khi diễn viên thành “nô lệ” của khán giả?

Hài kịch ứng tác - loại hình sân khấu không cần kịch bản vừa xuất hiện ở Hà Nội. Khán giả gần như có toàn quyền “sai khiến” diễn viên.