Từ khóa tìm kiếm: hai nhà sư giả danh đi hát bolero

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero
Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Hai thí sinh và sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai - Hòa thượng Thích Tâm Đức tham dự Tuyệt đỉnh song ca 2017 là nhà tu giả danh.

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Hai thí sinh và sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai - Hòa thượng Thích Tâm Đức tham dự Tuyệt đỉnh song ca 2017 là nhà tu giả danh.