Từ khóa tìm kiếm: Hải Phòng thay Chủ tịch Trần Mạnh Hùng

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng
CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

VOV.VN - Theo nguồn tin của VOV.VN, CLB Hải Phòng sẽ thay Chủ tịch đội bóng và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong tháng 4/2021.

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

VOV.VN - Theo nguồn tin của VOV.VN, CLB Hải Phòng sẽ thay Chủ tịch đội bóng và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong tháng 4/2021.