Từ khóa tìm kiếm: Hải quân Ấn Độ thăm Tp Hải Phòng

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hải Phòng
Tàu Hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hải Phòng

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước.