Từ khóa tìm kiếm: hạn chế

Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên
Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên

VOV.VN - Thượng viện Florida (Mỹ) vừa bác bỏ dự luật đề xuất hạn chế súng đạn tại bang này và ủng hộ việc trang bị súng cho giáo viên.

Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên

Thượng viện Florida (Mỹ) ủng hộ trang bị súng cho giáo viên

VOV.VN - Thượng viện Florida (Mỹ) vừa bác bỏ dự luật đề xuất hạn chế súng đạn tại bang này và ủng hộ việc trang bị súng cho giáo viên.

TS. Nguyễn Đức Thành: “Uber, Grab không phải là loại hình taxi“
TS. Nguyễn Đức Thành: “Uber, Grab không phải là loại hình taxi“

VOV.VN - Uber, Grab chính là phép thử đối với định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ trong thực tiễn đời sống và trong hoạt động kinh tế.

TS. Nguyễn Đức Thành: “Uber, Grab không phải là loại hình taxi“

TS. Nguyễn Đức Thành: “Uber, Grab không phải là loại hình taxi“

VOV.VN - Uber, Grab chính là phép thử đối với định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ trong thực tiễn đời sống và trong hoạt động kinh tế.

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng
Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yếu kém này tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

Quy hoạch đang là khâu yếu nhất trong ngành xây dựng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yếu kém này tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Báo cáo chính trị của TP Hà Nội chỉ rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém
Báo cáo chính trị của TP Hà Nội chỉ rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém

VOV.VN - Đây cũng chính là nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo khắc phục những yếu kém hạn chế này.

Báo cáo chính trị của TP Hà Nội chỉ rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém

Báo cáo chính trị của TP Hà Nội chỉ rõ 5 nhóm hạn chế yếu kém

VOV.VN - Đây cũng chính là nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo khắc phục những yếu kém hạn chế này.

Ấn Độ hạn chế nhập vàng và phát hành trái phiếu bằng vàng
Ấn Độ hạn chế nhập vàng và phát hành trái phiếu bằng vàng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ hạn chế nhập khẩu vàng với tham vọng thu hút lượng lớn vàng trong dân thông qua các kênh đầu tư trong lĩnh vực tài chính.

Ấn Độ hạn chế nhập vàng và phát hành trái phiếu bằng vàng

Ấn Độ hạn chế nhập vàng và phát hành trái phiếu bằng vàng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ hạn chế nhập khẩu vàng với tham vọng thu hút lượng lớn vàng trong dân thông qua các kênh đầu tư trong lĩnh vực tài chính.