Từ khóa tìm kiếm: hạn chót đàm phán Mỹ Trung

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung
Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ sẽ tìm được tiếng nói chung mà hai bên có thể chấp nhận trước hạn chót ngày 1/3.

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

Trung Quốc mong đàm phán thương mại Trung-Mỹ tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn đàm phán thương mại cấp cao Trung - Mỹ sẽ tìm được tiếng nói chung mà hai bên có thể chấp nhận trước hạn chót ngày 1/3.