Từ khóa tìm kiếm: Hàn - Triều gặp thượng đỉnh

Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Quan điểm chung là đạt được sự giải giáp hoàn toàn và vĩnh viễn vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân cũng như chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Quan điểm chung là đạt được sự giải giáp hoàn toàn và vĩnh viễn vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân cũng như chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.