Từ khóa tìm kiếm: hang chùa trầm

Những nơi Đài Tiếng nói Việt Nam từng sơ tán
Những nơi Đài Tiếng nói Việt Nam từng sơ tán

VOV.VN -Trải qua 74 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển cùng đất nước, để đảm bảo an toàn cho làn sóng quốc gia Đài đã phải sơ tán 14 lần. 

Những nơi Đài Tiếng nói Việt Nam từng sơ tán

Những nơi Đài Tiếng nói Việt Nam từng sơ tán

VOV.VN -Trải qua 74 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển cùng đất nước, để đảm bảo an toàn cho làn sóng quốc gia Đài đã phải sơ tán 14 lần.