Từ khóa tìm kiếm: Hàng chục cô giáo quỳ gối

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ
Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Sau khi biết được tin cơ sở phải dừng hoạt động, nhiều cô giáo ở Trường Mầm non Tuổi thơ, (Nghệ An) đã quỳ gối, khóc lóc van xin...

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Sau khi biết được tin cơ sở phải dừng hoạt động, nhiều cô giáo ở Trường Mầm non Tuổi thơ, (Nghệ An) đã quỳ gối, khóc lóc van xin...