Từ khóa tìm kiếm: hàng đồng

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?
Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

VOV.VN - Công trình được cấp phép theo đúng quy định quản lý phố cổ là 4 tầng nhưng đã lên đến tầng 6

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?

VOV.VN - Công trình được cấp phép theo đúng quy định quản lý phố cổ là 4 tầng nhưng đã lên đến tầng 6