Từ khóa tìm kiếm: Hàng nghìn suất lương thực

Hàng nghìn suất lương thực được phát miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội
Hàng nghìn suất lương thực được phát miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

VOV.VN - Trung tâm Hạnh phúc Phụ nữ Việt đã tặng hàng nghìn suất quà cho người dân đang gặp khó khăn vì dịch tại Thủ đô Hà Nội.

Hàng nghìn suất lương thực được phát miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

Hàng nghìn suất lương thực được phát miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

VOV.VN - Trung tâm Hạnh phúc Phụ nữ Việt đã tặng hàng nghìn suất quà cho người dân đang gặp khó khăn vì dịch tại Thủ đô Hà Nội.