Từ khóa tìm kiếm: hàng xuất xứ Việt Nam

Vụ Asanzo: Cần sớm kết luận có đúng pháp luật hay không?
Vụ Asanzo: Cần sớm kết luận có đúng pháp luật hay không?

VOV.VN - Việc cần làm bây giờ là sớm có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định rõ là hành vi này có đúng pháp luật hay không.

Vụ Asanzo: Cần sớm kết luận có đúng pháp luật hay không?

Vụ Asanzo: Cần sớm kết luận có đúng pháp luật hay không?

VOV.VN - Việc cần làm bây giờ là sớm có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định rõ là hành vi này có đúng pháp luật hay không.