Từ khóa tìm kiếm: hành nghề massage

Từ ngày 20/5, cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài hành nghề massage
Từ ngày 20/5, cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài hành nghề massage

VOV.VN - Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/5, trong đó có quy định người Việt Nam ra nước ngoài không được hành nghề massage.

Từ ngày 20/5, cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài hành nghề massage

Từ ngày 20/5, cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài hành nghề massage

VOV.VN - Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/5, trong đó có quy định người Việt Nam ra nước ngoài không được hành nghề massage.