Từ khóa tìm kiếm: Harriet Tubman

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?
Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

VOV.VN - Đã có nhiều gương mặt nữ giới xuất hiện trên đồng tiền Mỹ nhưng người đầu tiên lại hoàn toàn chẳng phải người Mỹ.

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

VOV.VN - Đã có nhiều gương mặt nữ giới xuất hiện trên đồng tiền Mỹ nhưng người đầu tiên lại hoàn toàn chẳng phải người Mỹ.