Từ khóa tìm kiếm: Hawker Typhoon

Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương

VOV.VN - Hawker Typhoon là máy bay tiêm kích-ném bom nổi tiếng của không quân Anh trong Thế chiến 2. Sau đây là cảnh phi cơ này bắn cháy máy bay đối phương.

Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương

Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương

VOV.VN - Hawker Typhoon là máy bay tiêm kích-ném bom nổi tiếng của không quân Anh trong Thế chiến 2. Sau đây là cảnh phi cơ này bắn cháy máy bay đối phương.