Từ khóa tìm kiếm: hệ sinh thái trên nền tảng hạ tầng

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu
Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

VOV.VN - Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin.

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

VOV.VN - Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin.