Từ khóa tìm kiếm: hệ số lương 2

Lương cao nhất của người làm trong tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?
Lương cao nhất của người làm trong tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?

VOV.VN - Từ ngày 1/12/2017, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ sẽ được hưởng hệ số lương là 9,20. 

Lương cao nhất của người làm trong tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?

Lương cao nhất của người làm trong tổ chức cơ yếu là bao nhiêu?

VOV.VN - Từ ngày 1/12/2017, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ sẽ được hưởng hệ số lương là 9,20. 

Thay đổi về lương và mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2017
Thay đổi về lương và mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2017

VOV.VN - Từ 1/7, tăng lương và tiền lưu trú công tác đối với công chức, viên chức và tăng mức đóng bảo hiểm xã hội...

Thay đổi về lương và mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2017

Thay đổi về lương và mức đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2017

VOV.VN - Từ 1/7, tăng lương và tiền lưu trú công tác đối với công chức, viên chức và tăng mức đóng bảo hiểm xã hội...

Tăng lương thêm 8% cho những đối tượng lao động hợp đồng nào?
Tăng lương thêm 8% cho những đối tượng lao động hợp đồng nào?

Theo các văn bản do Chính phủ ban hành, từ năm 2015, một số đối tượng lao động sẽ được tăng lương thêm 8%.

Tăng lương thêm 8% cho những đối tượng lao động hợp đồng nào?

Tăng lương thêm 8% cho những đối tượng lao động hợp đồng nào?

Theo các văn bản do Chính phủ ban hành, từ năm 2015, một số đối tượng lao động sẽ được tăng lương thêm 8%.

Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống
Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống

VOV.VN - Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2015.

Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống

Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống

VOV.VN - Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2015.