Từ khóa tìm kiếm: hệ thống chống dịch

Lai Châu kích hoạt hệ thống phòng dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc"
Lai Châu kích hoạt hệ thống phòng dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc"

VOV.VN - Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tỉnh biên giới Lai Châu đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện vào cuộc, với quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Lai Châu kích hoạt hệ thống phòng dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc"

Lai Châu kích hoạt hệ thống phòng dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc"

VOV.VN - Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tỉnh biên giới Lai Châu đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện vào cuộc, với quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Cộng hòa Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp kiểm soát dịch Covid-19
Cộng hòa Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Sau hơn 8 giờ tranh luận, ngày 19/11, Hạ viện Séc đã đồng ý kéo dài tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của chính phủ cho đến ngày 12/12.

Cộng hòa Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp kiểm soát dịch Covid-19

Cộng hòa Séc gia hạn tình trạng khẩn cấp kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Sau hơn 8 giờ tranh luận, ngày 19/11, Hạ viện Séc đã đồng ý kéo dài tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của chính phủ cho đến ngày 12/12.