Từ khóa tìm kiếm: Hệ thống pháo phản lực

Video: Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS dội “bão lửa“
Video: Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS dội “bão lửa“

VOV.VN - Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS là một trong những loại vũ khí uy lực nhất hiện nay, có thể phóng đạn rocket và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Video: Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS dội “bão lửa“

Video: Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS dội “bão lửa“

VOV.VN - Hệ thống pháo phản lực Mỹ M142 HIMARS là một trong những loại vũ khí uy lực nhất hiện nay, có thể phóng đạn rocket và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.