Từ khóa tìm kiếm: hệ thống quan trắc môi trường nước

Đà Nẵng được tài trợ hệ thống quan trắc môi trường nước
Đà Nẵng được tài trợ hệ thống quan trắc môi trường nước

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư của dự án là 10 tỷ đồng, chế tạo 8 trạm quan trắc môi trường nước. 

Đà Nẵng được tài trợ hệ thống quan trắc môi trường nước

Đà Nẵng được tài trợ hệ thống quan trắc môi trường nước

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư của dự án là 10 tỷ đồng, chế tạo 8 trạm quan trắc môi trường nước.