Từ khóa tìm kiếm: Hiệp định đình chiến

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến
Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

VOV.VN - Ngày 26/7, 2 miền Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, dẫn tới kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

VOV.VN - Ngày 26/7, 2 miền Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, dẫn tới kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.