Từ khóa tìm kiếm: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Châu Âu

EVFTA có khiến Việt Nam thành bãi rác thải công nghệ?

VOV.VN - EVFTA khi có hiệu lực liệu có biến Việt Nam trở thành bãi rác thải công nghệ thấp, chuyên gia công công nghệ?