Từ khóa tìm kiếm: hiệp định TPP

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?
Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

VOV.VN - Giờ đây Trung Quốc đang hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc gia nhập Hiệp định TPP.

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

Trung Quốc liệu có gia nhập Hiệp định TPP?

VOV.VN - Giờ đây Trung Quốc đang hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc gia nhập Hiệp định TPP.

Ngành công nghiệp ô tô nước nào hưởng lợi từ TPP?
Ngành công nghiệp ô tô nước nào hưởng lợi từ TPP?

VOV.VN - Thời báo kinh doanh của Anh IB Times nhận định, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi tham gia hiệp định TPP.

Ngành công nghiệp ô tô nước nào hưởng lợi từ TPP?

Ngành công nghiệp ô tô nước nào hưởng lợi từ TPP?

VOV.VN - Thời báo kinh doanh của Anh IB Times nhận định, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi tham gia hiệp định TPP.

Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản
Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản

Vụ chính sách thương mại đa biên cho biết, Việt Nam vừa kết thúc đàm phán song phương về Hiệp định TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản

Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản

Vụ chính sách thương mại đa biên cho biết, Việt Nam vừa kết thúc đàm phán song phương về Hiệp định TPP với Hoa Kỳ và Nhật Bản.