Từ khóa tìm kiếm: Hiệp thương lần thứ 3

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?
Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch
Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch.

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch.

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH
Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong tháng 2, vào sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong tháng 2, vào sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu. Trong đó, có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do thành phố giới thiệu.

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu. Trong đó, có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do thành phố giới thiệu.

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1
1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

VOV.VN - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH ở 63 tỉnh, thành phố là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

VOV.VN - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH ở 63 tỉnh, thành phố là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội
Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người
Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII cơ bản đồng tình số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198.

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

Cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương là 198 người

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII cơ bản đồng tình số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198.