Từ khóa tìm kiếm: hiểu không đúng thông tin

Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe mô tô do hiểu không đúng thông tin
Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe mô tô do hiểu không đúng thông tin

Do nghe thông tin không chính xác, thời gian gần đây, hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ xô đi xin cấp, đổi lại GPLX mô tô gây ra tình trạng quá tải.

Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe mô tô do hiểu không đúng thông tin

Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe mô tô do hiểu không đúng thông tin

Do nghe thông tin không chính xác, thời gian gần đây, hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ xô đi xin cấp, đổi lại GPLX mô tô gây ra tình trạng quá tải.