Từ khóa tìm kiếm: hỗ chiến ở Hải Phòng

Côn đồ đất Cảng hỗn chiến trong đêm: Công an thông tin chính thức
Côn đồ đất Cảng hỗn chiến trong đêm: Công an thông tin chính thức

VOV.VN - Trong khi ẩu đả, người dân nghe thấy tiếng súng nổ và có khoảng 10 người cầm ghế gỗ, hung khí đuổi đánh nhau trong đêm.

Côn đồ đất Cảng hỗn chiến trong đêm: Công an thông tin chính thức

Côn đồ đất Cảng hỗn chiến trong đêm: Công an thông tin chính thức

VOV.VN - Trong khi ẩu đả, người dân nghe thấy tiếng súng nổ và có khoảng 10 người cầm ghế gỗ, hung khí đuổi đánh nhau trong đêm.