Từ khóa tìm kiếm: hồ chứa

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

VOV.VN - Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi các hồ chứa nhỏ ở Quảng Ninh đã đầy nước và đang tràn tự do.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Các hồ chứa nhỏ đang tràn tự do

VOV.VN - Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi các hồ chứa nhỏ ở Quảng Ninh đã đầy nước và đang tràn tự do.