Từ khóa tìm kiếm: hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ

Yêu cầu các địa phương hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra
Yêu cầu các địa phương hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra

VOV.VN - Công điện khẩn yêu cầu các địa phương cần chủ động đối phó ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra. 

Yêu cầu các địa phương hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra

Yêu cầu các địa phương hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra

VOV.VN - Công điện khẩn yêu cầu các địa phương cần chủ động đối phó ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.