Từ khóa tìm kiếm: hỗ trợ lao động khó khăn

Người dân làm dịch vụ du lịch ở Quảng Nam: Lao đao vì Covid-19
Người dân làm dịch vụ du lịch ở Quảng Nam: Lao đao vì Covid-19

VOV.VN - Đa phần người dân ở phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đều làm nhân viên, lao động trong ngành du lịch, dịch vụ nên bị ảnh hưởng nặng nề.

Người dân làm dịch vụ du lịch ở Quảng Nam: Lao đao vì Covid-19

Người dân làm dịch vụ du lịch ở Quảng Nam: Lao đao vì Covid-19

VOV.VN - Đa phần người dân ở phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đều làm nhân viên, lao động trong ngành du lịch, dịch vụ nên bị ảnh hưởng nặng nề.

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19
TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Khoảng 98.300 người lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ sẽ được thành phố hỗ trợ.

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Khoảng 98.300 người lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ sẽ được thành phố hỗ trợ.