Từ khóa tìm kiếm: hỗ trợ sai quy định

Hỗ trợ xây nhà sai quy định: Có dấu hiệu vi phạm hình sự
Hỗ trợ xây nhà sai quy định: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

VOV.VN -Theo Luật sư, cơ quan cấp trên cần làm rõ hành vi sử dụng số tiền có sai mục đích và không đúng đối tượng để xác định trách nhiệm người đứng đầu

Hỗ trợ xây nhà sai quy định: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Hỗ trợ xây nhà sai quy định: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

VOV.VN -Theo Luật sư, cơ quan cấp trên cần làm rõ hành vi sử dụng số tiền có sai mục đích và không đúng đối tượng để xác định trách nhiệm người đứng đầu

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới
Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Đến tháng 11/2015 chỉ đạt 14,56% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thấp hơn so với mục tiêu 20%, tương ứng với 484 số xã.

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Đến tháng 11/2015 chỉ đạt 14,56% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thấp hơn so với mục tiêu 20%, tương ứng với 484 số xã.