Từ khóa tìm kiếm: hố tử thần ở khu vực chợ Thủ Đức

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức
TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.