Từ khóa tìm kiếm: hố tử thần ở TP HCM

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm
TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

VOV.VN - Ban đầu hố tử thần là hố sụt nhỏ, sau khi một số ô tô chạy qua đã tạo thành một hố sâu gần 2m và rộng khoảng 1m, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

VOV.VN - Ban đầu hố tử thần là hố sụt nhỏ, sau khi một số ô tô chạy qua đã tạo thành một hố sâu gần 2m và rộng khoảng 1m, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức
TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.