Từ khóa tìm kiếm: Hoa hậu Việt Nam tạm hoãn

Lùi lịch thi Hoa hậu Việt Nam 2020
Lùi lịch thi Hoa hậu Việt Nam 2020

BTC Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thông báo sẽ xin lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 này.

Lùi lịch thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Lùi lịch thi Hoa hậu Việt Nam 2020

BTC Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thông báo sẽ xin lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 này.