Từ khóa tìm kiếm: hoài linh tiết lộ con trai ruột

Con trai ruột của Hoài Linh là ai?

Theo những chia sẻ từ danh hài Hoài Linh, con trai ruột của anh có tên là Lê Thành Vinh, sinh năm 1990.