Từ khóa tìm kiếm: hoàn thiện thể chế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Áp lực để làm mới lớn lên được”
Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Áp lực để làm mới lớn lên được”

VOV.VN - “Khi tình hình không áp lực thì ta thấy bình thường, nhưng khi diễn biến khôn lường, khó khăn, phức tạp thì áp lực để làm mới lớn lên được”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Áp lực để làm mới lớn lên được”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Áp lực để làm mới lớn lên được”

VOV.VN - “Khi tình hình không áp lực thì ta thấy bình thường, nhưng khi diễn biến khôn lường, khó khăn, phức tạp thì áp lực để làm mới lớn lên được”

Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và doanh nghiệp
Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Chính phủ đã điều hành quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử... qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và doanh nghiệp

Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Chính phủ đã điều hành quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử... qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh
Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh

VOV.VN - Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập mạnh mẽ sâu rộng, toàn diện với thế giới.

Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh

Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh

VOV.VN - Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập mạnh mẽ sâu rộng, toàn diện với thế giới.

Phải tăng “lực đẩy” từ cán bộ công chức để giảm “lực kéo” từ Thủ tướng
Phải tăng “lực đẩy” từ cán bộ công chức để giảm “lực kéo” từ Thủ tướng

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề làm sao để cán bộ, công chức phải chuyển động thực sự như một “lực đẩy” để giảm dần “lực kéo” của Thủ tướng.

Phải tăng “lực đẩy” từ cán bộ công chức để giảm “lực kéo” từ Thủ tướng

Phải tăng “lực đẩy” từ cán bộ công chức để giảm “lực kéo” từ Thủ tướng

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề làm sao để cán bộ, công chức phải chuyển động thực sự như một “lực đẩy” để giảm dần “lực kéo” của Thủ tướng.

Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển
Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển

VOV.VN - PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cho rằng Hiệp định CPTPP sẽ khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.

Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển

Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển

VOV.VN - PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cho rằng Hiệp định CPTPP sẽ khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững
Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Vấn đề được đưa ra bàn thảo tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Vấn đề được đưa ra bàn thảo tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại
Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

VOV.VN - Muốn đất nước phát triển, phải khắc phục ngay các hạn chế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay.

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

Thể chế kinh tế thị trường cần đồng bộ và hiện đại

VOV.VN - Muốn đất nước phát triển, phải khắc phục ngay các hạn chế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay.

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

VOV.VN - Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

VOV.VN - Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Thủ tướng hoàn thiện thể chế để điều hành kinh tế - xã hội
Thủ tướng hoàn thiện thể chế để điều hành kinh tế - xã hội

VOV.VN - Lần đầu tiên, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế được Chính phủ thảo luận trước khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. 

Thủ tướng hoàn thiện thể chế để điều hành kinh tế - xã hội

Thủ tướng hoàn thiện thể chế để điều hành kinh tế - xã hội

VOV.VN - Lần đầu tiên, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế được Chính phủ thảo luận trước khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội.