Từ khóa tìm kiếm: hoạt động ngành công thương

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020
Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

VOV.VN - Với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Kế hoạch năm 2020, ngành Công Thương đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%.

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020

VOV.VN - Với việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Kế hoạch năm 2020, ngành Công Thương đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%.

Ưu tiên chỉ định thầu để tạo đơn hàng lớn cho công nghiệp hỗ trợ?
Ưu tiên chỉ định thầu để tạo đơn hàng lớn cho công nghiệp hỗ trợ?

VOV.VN - Bộ Công Thương có kế hoạch kiến nghị Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước để tạo những đơn hàng lớn cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ưu tiên chỉ định thầu để tạo đơn hàng lớn cho công nghiệp hỗ trợ?

Ưu tiên chỉ định thầu để tạo đơn hàng lớn cho công nghiệp hỗ trợ?

VOV.VN - Bộ Công Thương có kế hoạch kiến nghị Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước để tạo những đơn hàng lớn cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2016
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2016

VOV.VN -  Ngành Công Thương vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016.

10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2016

10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2016

VOV.VN -  Ngành Công Thương vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016.