Từ khóa tìm kiếm: học bổng nguyễn đức cảnh

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em người lao động khó khăn
Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em người lao động khó khăn

VOV.VN - 167 suất học bổng đã được trao cho các em có hoàn cảnh khác nhau, có em là trẻ khuyết tật, mồ côi cha mẹ, cha mẹ bệnh nan y, gia cảnh rất khó khăn

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em người lao động khó khăn

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em người lao động khó khăn

VOV.VN - 167 suất học bổng đã được trao cho các em có hoàn cảnh khác nhau, có em là trẻ khuyết tật, mồ côi cha mẹ, cha mẹ bệnh nan y, gia cảnh rất khó khăn