Từ khóa tìm kiếm: Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021

Xuất khẩu tôm Việt Nam đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD năm 2021
Xuất khẩu tôm Việt Nam đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD năm 2021

VOV.VN - Ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu năm nay diện tích nuôi tôm nước lợ đạt khoảng 740.000 ha với sản lượng 930.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD.

Xuất khẩu tôm Việt Nam đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD năm 2021

Xuất khẩu tôm Việt Nam đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD năm 2021

VOV.VN - Ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu năm nay diện tích nuôi tôm nước lợ đạt khoảng 740.000 ha với sản lượng 930.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD.