Từ khóa tìm kiếm: hội đông bảo an

Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an về Nam Sudan
Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

VOV.VN - Sáng 18/6 (theo giờ New York), với tư cách Chủ tịch Ủy ban trực thuộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan Nam Sudan (Ủy ban 2206), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp của Ủy ban.

Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

VOV.VN - Sáng 18/6 (theo giờ New York), với tư cách Chủ tịch Ủy ban trực thuộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan Nam Sudan (Ủy ban 2206), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp của Ủy ban.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

VOV.VN - Chiều 18/6 (theo giờ New York), các nước Kenya, Tunisia, Niger và Saint Vincent & Grenadines đồng tổ chức phiên họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của vấn đề chiến binh nước ngoài và lính đánh thuê đối với tình hình khu vực Sahel.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Libya

VOV.VN - Chiều 18/6 (theo giờ New York), các nước Kenya, Tunisia, Niger và Saint Vincent & Grenadines đồng tổ chức phiên họp trực tuyến theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của vấn đề chiến binh nước ngoài và lính đánh thuê đối với tình hình khu vực Sahel.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ 2
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/6 đã chỉ định ông António Guterres làm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ 1/1/2022. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp trên cương vị này của ông Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ 2

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/6 đã chỉ định ông António Guterres làm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ 1/1/2022. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp trên cương vị này của ông Guterres.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tiến trình bầu cử tại Haiti
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tiến trình bầu cử tại Haiti

VOV.VN - Chiều 17/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình tại Haiti và hoạt động của Văn phòng Phối hợp của Liên Hợp Quốc tại nước này (BINUH).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tiến trình bầu cử tại Haiti

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tiến trình bầu cử tại Haiti

VOV.VN - Chiều 17/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình tại Haiti và hoạt động của Văn phòng Phối hợp của Liên Hợp Quốc tại nước này (BINUH).

Hội đồng Bảo an đánh giá hiệu quả hoạt động sau 15 tháng bị tác động bởi COVID-19
Hội đồng Bảo an đánh giá hiệu quả hoạt động sau 15 tháng bị tác động bởi COVID-19

VOV.VN - Các thành viên HĐBA đã nhất trí sẽ duy trì hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hoà bình ở nhiều nơi trên thế giới.

Hội đồng Bảo an đánh giá hiệu quả hoạt động sau 15 tháng bị tác động bởi COVID-19

Hội đồng Bảo an đánh giá hiệu quả hoạt động sau 15 tháng bị tác động bởi COVID-19

VOV.VN - Các thành viên HĐBA đã nhất trí sẽ duy trì hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hoà bình ở nhiều nơi trên thế giới.

Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo tại Ethiopia
Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo tại Ethiopia

VOV.VN - Chiều 15/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Ethiopia.

Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo tại Ethiopia

Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo tại Ethiopia

VOV.VN - Chiều 15/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Ethiopia.

Việt Nam khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Yemen
Việt Nam khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Yemen

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý khẳng định không có giải pháp quân sự cho xung đột ở Yemen, đồng thời nhấn mạnh giải pháp duy nhất là các bên chấm dứt các hành động thù địch.

Việt Nam khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Yemen

Việt Nam khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Yemen

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý khẳng định không có giải pháp quân sự cho xung đột ở Yemen, đồng thời nhấn mạnh giải pháp duy nhất là các bên chấm dứt các hành động thù địch.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chiều 14/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp để nghe báo cáo định kỳ hàng quý về hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Sudan (Ủy ban 1591) và Somalia (Ủy ban 751).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chiều 14/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp để nghe báo cáo định kỳ hàng quý về hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Sudan (Ủy ban 1591) và Somalia (Ủy ban 751).

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ mới
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ngày 11/6 (theo giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu kín bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2022-2023.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ngày 11/6 (theo giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu kín bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2022-2023.

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan
Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan

VOV.VN - Ngày 9/6, Hội đồng Bảo an tiến hành họp công khai về tình hình Sudan và Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại quốc gia này.

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan

VOV.VN - Ngày 9/6, Hội đồng Bảo an tiến hành họp công khai về tình hình Sudan và Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại quốc gia này.