Từ khóa tìm kiếm: hội đồng cạnh tranh

Vụ GrabTaxi mua Uber: Điều tra bổ sung thêm 60 ngày
Vụ GrabTaxi mua Uber: Điều tra bổ sung thêm 60 ngày

VOV.VN - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng điều tra bổ sung và làm rõ hành vi tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber trong 60 ngày kể từ ngày 1/2/2019.

Vụ GrabTaxi mua Uber: Điều tra bổ sung thêm 60 ngày

Vụ GrabTaxi mua Uber: Điều tra bổ sung thêm 60 ngày

VOV.VN - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng điều tra bổ sung và làm rõ hành vi tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber trong 60 ngày kể từ ngày 1/2/2019.

Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh
Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh.

Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh

Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cạnh tranh.