Từ khóa tìm kiếm: hội đồng Cổ đông

Vinacafé Biên Hòa bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới
Vinacafé Biên Hòa bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

VOV.VN - Ngày 14/4, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Vinacafé Biên Hòa bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

Vinacafé Biên Hòa bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

VOV.VN - Ngày 14/4, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Masan High-Tech Materials: Mở rộng nền tảng tái chế vật liệu công nghiệp công nghệ cao
Masan High-Tech Materials: Mở rộng nền tảng tái chế vật liệu công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Hôm nay, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 với chủ đề “Go Global”.

Masan High-Tech Materials: Mở rộng nền tảng tái chế vật liệu công nghiệp công nghệ cao

Masan High-Tech Materials: Mở rộng nền tảng tái chế vật liệu công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Hôm nay, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 với chủ đề “Go Global”.

Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 92.000-102.000 tỷ đồng
Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 92.000-102.000 tỷ đồng

VOV.VN - Kế hoạch tài chính năm 2021, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 92.000 đến 102.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 19% đến 32% so với năm 2020).

Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 92.000-102.000 tỷ đồng

Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 92.000-102.000 tỷ đồng

VOV.VN - Kế hoạch tài chính năm 2021, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 92.000 đến 102.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 19% đến 32% so với năm 2020).

Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận
Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

VOV.VN - Tại TPHCM, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần EVN Genco 3, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

VOV.VN - Tại TPHCM, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần EVN Genco 3, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Năm 2019: Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng
Năm 2019: Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng

VOV.VN - Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông...

Năm 2019: Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng

Năm 2019: Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng

VOV.VN - Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông...

Ông Hồ Hùng Anh đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ 3
Ông Hồ Hùng Anh đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Techcombank xây dựng kế hoạch tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận 11.750 tỷ đồng (năm 2019) và bầu HĐQT mới, ông Hồ Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐQT.

Ông Hồ Hùng Anh đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ 3

Ông Hồ Hùng Anh đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ 3

VOV.VN - Techcombank xây dựng kế hoạch tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận 11.750 tỷ đồng (năm 2019) và bầu HĐQT mới, ông Hồ Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐQT.

Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018, cổ tức cả năm 55%
Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018, cổ tức cả năm 55%

VOV.VN - Vietjet quyết định sẽ chi ra gần 542 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2018. 

Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018, cổ tức cả năm 55%

Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt 2/2018, cổ tức cả năm 55%

VOV.VN - Vietjet quyết định sẽ chi ra gần 542 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2018. 

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt “chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp“
Thủ tướng yêu cầu chấm dứt “chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp“

VOV.VN - Nhiều công ty cổ phần hoạt động nhưng không có Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, không chấp hành đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt “chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp“

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt “chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp“

VOV.VN - Nhiều công ty cổ phần hoạt động nhưng không có Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, không chấp hành đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt
Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

VOV.VN - Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%...

Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

VOV.VN - Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%...

PVFCCo đáp ứng đủ số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập
PVFCCo đáp ứng đủ số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập

VOV.VN - Ngày 10/01/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ Đông.

PVFCCo đáp ứng đủ số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập

PVFCCo đáp ứng đủ số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập

VOV.VN - Ngày 10/01/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ Đông.