Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị APPF – 27

Ông Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ tịch UB Hiến pháp, Thượng viện Nhật Bản
Ông Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ tịch UB Hiến pháp, Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ tịch UB Hiến pháp, Thượng viện Nhật Bản

Ông Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ tịch UB Hiến pháp, Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử.