Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị G-20

Thủ tướng thảo luận giải pháp hợp tác với lãnh đạo các nước dự G20
Thủ tướng thảo luận giải pháp hợp tác với lãnh đạo các nước dự G20

VOV.VN -Thủ tướng gặp các nhà lãnh đạo Nga, Hàn Quốc, Đức, Australia, một số tổ chức quốc tế.

Thủ tướng thảo luận giải pháp hợp tác với lãnh đạo các nước dự G20

Thủ tướng thảo luận giải pháp hợp tác với lãnh đạo các nước dự G20

VOV.VN -Thủ tướng gặp các nhà lãnh đạo Nga, Hàn Quốc, Đức, Australia, một số tổ chức quốc tế.