Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu

Brazil hủy kế hoạch đăng cai COP 25
Brazil hủy kế hoạch đăng cai COP 25

VOV.VN - Việc hủy kế hoạch đăng cai COP 25 được đưa ra sau khi Brazil cân nhắc những khó khăn về tài chính nếu tổ chức sự kiện này.

Brazil hủy kế hoạch đăng cai COP 25

Brazil hủy kế hoạch đăng cai COP 25

VOV.VN - Việc hủy kế hoạch đăng cai COP 25 được đưa ra sau khi Brazil cân nhắc những khó khăn về tài chính nếu tổ chức sự kiện này.