Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là số cộng phát triển
Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là số cộng phát triển

VOV.VN -Sáng 5/6, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là số cộng phát triển

Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là số cộng phát triển

VOV.VN -Sáng 5/6, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng: Tìm giải pháp bứt phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Thủ tướng: Tìm giải pháp bứt phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN -Trong các giải pháp đề xuất cần lưu ý cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính để tạo điều kiện cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bứt phá.

Thủ tướng: Tìm giải pháp bứt phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng: Tìm giải pháp bứt phá cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN -Trong các giải pháp đề xuất cần lưu ý cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính để tạo điều kiện cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bứt phá.