Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2
Thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2

VOV.VN - Trong ngày làm việc hôm nay, Hội nghị tập trung vào 2 nội dung: chương trình làm việc của BCH TƯ khóa XIII và việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 2

VOV.VN - Trong ngày làm việc hôm nay, Hội nghị tập trung vào 2 nội dung: chương trình làm việc của BCH TƯ khóa XIII và việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước.