Từ khóa tìm kiếm: hội nghị Trung ương 4 khóa XI

Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng
Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, "tự diễn biến" phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt những người có chức, có quyền.

Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng

Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, "tự diễn biến" phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt những người có chức, có quyền.

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13 khóa XI
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13 khóa XI

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 14/12, tại Hà Nội.

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13 khóa XI

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13 khóa XI

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 14/12, tại Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

VOV.VN - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

VOV.VN - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể.

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự
Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

VOV.VN - Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

VOV.VN - Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Nhiều người dân đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Nhiều người dân đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

TW bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư
TW bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

VOV.VN - Sáng 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TW bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TW bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

VOV.VN - Sáng 6/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021.