Từ khóa tìm kiếm: Hội nghị trung ương 6

Trung Quốc sẽ bước vào cục diện phát triển “tuần hoàn kép”

VOV.VN - Trung Quốc sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới có sự bổ sung giữa trong nước và quốc tế với tuần hoàn trong nước là chủ đạo.

Trung Quốc đánh giá quan hệ với Mỹ là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển

VOV.VN - Ông Hàn Văn Tú cho biết, Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mối liên hệ giữa kinh tế hai nước được quyết định bởi tính bổ trợ lẫn nhau.

Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 của Trung Quốc tập trung vấn đề quy hoạch và phát triển

VOV.VN - Trọng tâm của kỳ hội nghị lần này gồm nhiều vấn đề về quy hoạch và phát triển, trong bối cảnh Trung Quốc đang đối diện nhiều khó khăn.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 19

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10.

Trung ương chưa xem xét trường hợp "đặc biệt" tham gia tái cử, ứng cử

VOV.VN - Tại hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương mới chỉ xem xét các trường hợp tái cử hay ứng cử tham gia lần đầu đều ở trong khung tuổi.

Thông cáo ngày làm việc cuối cùng Hội nghị TW 13

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương đã giới thiệu nhân sự BCH khóa mới

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến tham gia BCH khóa XIII và nhân sự Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

VOV.VN - Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ ba.

"Khó kỳ vọng 100% nhân sự đều tốt hết, phần còn lại phải rèn thêm"

VOV.VN - "Trong số hơn 200 Uỷ viên Trung ương sẽ được bầu, hy vọng 180 người là tốt, những người còn lại cần được rèn thêm. Kết quả đó đã là tốt rồi, chứ khó có thể kỳ vọng 100% cán bộ đều tốt hết"

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13.