Từ khóa tìm kiếm: Hội nhập kinh tế quốc tế

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa
Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

VOV.VN - Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn chặt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

VOV.VN - Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn chặt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?
Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế ở mức cao, chủ động tham gia và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới...

Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?

Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế ở mức cao, chủ động tham gia và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới...

Cần coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới
Cần coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, các bộ, địa phương tăng cường nghiên cứu và dự báo các vấn đề mới phát sinh của thương mại toàn cầu.

Cần coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới

Cần coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, các bộ, địa phương tăng cường nghiên cứu và dự báo các vấn đề mới phát sinh của thương mại toàn cầu.

Thủ tướng: Hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia
Thủ tướng: Hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, công tác hội nhập quốc tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và nêu ra những vấn đề cần thảo luận, làm rõ.

Thủ tướng: Hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia

Thủ tướng: Hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, công tác hội nhập quốc tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và nêu ra những vấn đề cần thảo luận, làm rõ.

TS. Sudhir Shetty: Việt Nam cần tăng khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô
TS. Sudhir Shetty: Việt Nam cần tăng khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô

VOV.VN-TS. Sudhir Shetty cho rằng Việt Nam cần tăng cường khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

TS. Sudhir Shetty: Việt Nam cần tăng khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô

TS. Sudhir Shetty: Việt Nam cần tăng khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô

VOV.VN-TS. Sudhir Shetty cho rằng Việt Nam cần tăng cường khả năng đối phó về kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việt Nam “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khi hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khi hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hội nhập kinh tế quốc tế dù thách thức tăng nhưng cơ hội không nhỏ nên Việt Nam cần "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Việt Nam “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khi hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khi hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hội nhập kinh tế quốc tế dù thách thức tăng nhưng cơ hội không nhỏ nên Việt Nam cần "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

PGS.TS Vũ Minh Khương: Việt Nam phải khiến thế giới ngạc nhiên
PGS.TS Vũ Minh Khương: Việt Nam phải khiến thế giới ngạc nhiên

VOV.VN - PGS.TS Vũ Minh Khương cho rằng, chúng ta phải định vị Việt Nam xứng đáng hơn, "đứng ở hàng đầu của dòng chảy thời đại".

PGS.TS Vũ Minh Khương: Việt Nam phải khiến thế giới ngạc nhiên

PGS.TS Vũ Minh Khương: Việt Nam phải khiến thế giới ngạc nhiên

VOV.VN - PGS.TS Vũ Minh Khương cho rằng, chúng ta phải định vị Việt Nam xứng đáng hơn, "đứng ở hàng đầu của dòng chảy thời đại".

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam vẫn đang tích cực, kiên trì đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, làm cơ sở cho hội nhập toàn diện.

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam vẫn đang tích cực, kiên trì đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, làm cơ sở cho hội nhập toàn diện.

Khoảng 60 nền kinh tế đã và đang đàm phán các FTA với Việt Nam
Khoảng 60 nền kinh tế đã và đang đàm phán các FTA với Việt Nam

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, năm 2018 là thời điểm hết sức quan trọng trong lộ trình thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Khoảng 60 nền kinh tế đã và đang đàm phán các FTA với Việt Nam

Khoảng 60 nền kinh tế đã và đang đàm phán các FTA với Việt Nam

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, năm 2018 là thời điểm hết sức quan trọng trong lộ trình thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?
63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần phải đầu tư và chủ động để nâng sức cạnh tranh, kỹ năng quản lý cũng như phương thức sản xuất trong tiến trình hội nhập.

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần phải đầu tư và chủ động để nâng sức cạnh tranh, kỹ năng quản lý cũng như phương thức sản xuất trong tiến trình hội nhập.