Từ khóa tìm kiếm: hội phụ huynh học sinh

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm
Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng theo quy trình xã hội hóa, tuyệt đối tránh trường hợp lạm thu gây bức xúc trong xã hội.

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng theo quy trình xã hội hóa, tuyệt đối tránh trường hợp lạm thu gây bức xúc trong xã hội.